משפט אזרחי ותביעות

תחום המשפט האזרחי ותביעות כולל תביעות כספיות, תביעות חוזיות, הופעה בבתי משפט ועוד.

 הנושאים העיקריים בתחום זה הינם תביעות חוזיות ותביעות כספיות, וכן הליכי הוצאה לפועל וגבייה, תובענות ייצוגיות ועוד.

במסגרת ההליך האזרחי מוגשות תביעות לקבלת סעדים שונים: פיצויים כספיים, אכיפת חוזה, ביטול חוזה ועוד.

במסגרת ההליך האזרחי ניתן לבקש צווים זמניים וקבועים, כמו "צו עיכוב הליכים" – המעכב הליכים המתנהלים בבית משפט או הוצאה לפועל,  "צו מניעה" – האוסר על הצד השני לפעול באופן מסויים, "צו עשה" – צו המחייב את הצד השני לפעול באופן מסויים, ועוד.

תביעות חוזיות | תביעות כספיות | הליכי הוצאה לפועל וגבייה | תובענות ייצוגיות

תביעות חוזיות

נושא זה עוסק בשני מישורים עיקריים:

הראשון – עריכת חוזה בין הצדדים, על מנת להסדיר פעילות או עניין משותף בינהם. קרא עוד>>

השני – טיפול במצב של הפרת חוזה, אכיפתו או ביטולו, באמצעות הגשת תביעה מתאימה לבית המשפט הכוללת סעדים שונים: פיצויים כספיים, אכיפת חוזה, ביטול חוזה, צווי מניעה או צווי עשה, וכיוצא בזאת. קרא עוד>>

תביעות כספיות

 תחום התביעות הכספיות עוסק בהליכים משפטיים שתוצאתם הינה חיוב הצד השני לשלם סכום כספי לצד התובע.

 לפיכך, תחום זה לעיתים חופף לתחומים אחרים, כמו תביעות חוזיות, תובענות ייצוגיות ועוד.

 תביעות כספיות יכולות להיות מוגשות במספר דרכים על פי הנסיבות ועל פי הראיות כולל המסמכים, המצויים בידי התובע.

 כך, ניתן להגיש תביעה כספית בסדר דין רגיל, בסדר דין מקוצר, בסדר דין מהיר  ועוד.

 לתביעות כספיות יש להיערך מראש על ידי איסוף ראיות לרבות מסמכים ועדים, וכן בחירת ההליך הנכון למקרה הספציפי.

הליכי הוצאה לפועל וגבייה

 תחום זה מתייחס לגביית שיקים ופסקי דין מן החייב.

 כלומר, במידה ושיק לא כובד או במידה לאחר קבלת פסק דין כנגד הצד השני נמנע הצד השני מלשלמו, יש לנקוט בהליכי גבייה על מנת לממש את השיק או פסק הדין.

 זהו המישור הפרקטי שך ההליכים המשפטיים.

 תחום זה כולל את ההוצאה לפועל, פשיטת רגל, פירוק חברה, כינוס נכסים, מישכון ומשכנתא וכיוצא בזאת.