חברות

 חברה הינה גוף, המוקם על ידי בעל מניות אחד או יותר ואשר הינה אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה.

חברה הינה אישיות משפטית עצמאית נפרדת מבעלי מניותיה, כלומר חברה רשאית להתקשר בחוזים, ליטול הלוואות, לתבוע או להיתבע בנפרד מבעלי מניותיה או מנהליה, למעט חריגים מסוימים כמו "הרמת מסך" וכיוצא בזאת.

דיני החברות מסדירים את החוזה בין בעלי המניות לבין החברה ולבין עצמם, את זכויות כל מניה, וקביעת הוראות לגבי חלוקת דיבידנד.