עסקים ("עוסק מורשה")

 עניינו של תחום זה הינו ניהול עסק שלא באמצעות חברה, שותפות וכיוצא בזאת אלא באמצעות בעל העסק עצמו.

 המדובר בבעל עסק או חנות, ספק שירותים או מוצרים, קבלן פרטי, ועוד.

 תחום זה מסדיר את התנהלות בעל העסק מול עובדיו, מול ספקים, מול לקוחות ומזמינים וכיוצא בזאת.