עמותות

עמותה הינה התאגדות של שני בני אדם או יותר, שהם בגירים, אשר מתאגדים למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתה העיקרית אינה עשיית רווחים.

עמותה מחויבת ברישום אצל רשם העמותות וקיימים לה חובות דיווח וחובות נוספים מכוח חוק.