שותפויות

שותפות הינה התאגדות של מספר בני אדם שהתקשרו בינהם לצורך ניהול עסק לשם הפקת רווחים.

שותפות מחלקת את רווחיה וחובותיה בין החברים בה, על פי המוסכם בינהם.

יחד עם זאת, בניגוד למשל לחברה, חברי השותפות חבים באופן אישי בחובות השותפות (למעט "שותף מוגבל").

ניתן לפרק שותפות בהסכמת חבריה, או באמצעות פניה להליך משפטי.