מסחרי וחברות

תחום המשפט המסחרי והחברות, כולל טיפול בתאגידים ועסקים מסוגים שונים: חברות, שותפויות, עמותות, בתי עסק וכיוצא בזאת.

במסגרת תחום זה נכללות פעילויות כגון הקמת חברה, עמותה ושותפות, עריכת חוזה מייסדים, חוזים בין בעלי מניות ובין החברה, עריכת תקנון חברה, וכיוצא בזאת.

חברות | שותפויות | עמותות | עסקים (עוסק מורשה)

חברות

 חברה הינה גוף, המוקם על ידי בעל מניות אחד או יותר ואשר הינה אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה.

חברה הינה אישיות משפטית עצמאית נפרדת מבעלי מניותיה, כלומר חברה רשאית להתקשר בחוזים, ליטול הלוואות, לתבוע או להיתבע בנפרד מבעלי מניותיה או מנהליה, למעט חריגים מסוימים כמו "הרמת מסך" וכיוצא בזאת.

דיני החברות מסדירים את החוזה בין בעלי המניות לבין החברה ולבין עצמם, את זכויות כל מניה, וקביעת הוראות לגבי חלוקת דיבידנד. קרא עוד>>

שותפויות

שותפות הינה התאגדות של מספר בני אדם שהתקשרו בינהם לצורך ניהול עסק לשם הפקת רווחים.

שותפות מחלקת את רווחיה וחובותיה בין החברים בה, על פי המוסכם בינהם.

יחד עם זאת, בניגוד למשל לחברה, חברי השותפות חבים באופן אישי בחובות השותפות (למעט "שותף מוגבל").

ניתן לפרק שותפות בהסכמת חבריה, או באמצעות פניה להליך משפטי.  קרא עוד>>

עמותות

עמותה הינה התאגדות של שני בני אדם או יותר, שהם בגירים, אשר מתאגדים למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתה העיקרית אינה עשיית רווחים.

עמותה מחויבת ברישום אצל רשם העמותות וקיימים לה חובות דיווח וחובות נוספים מכוח חוק.  קרא עוד>>

עסקים ("עוסק מורשה")

 עניינו של תחום זה הינו ניהול עסק שלא באמצעות חברה, שותפות וכיוצא בזאת אלא באמצעות בעל העסק עצמו.

 המדובר בבעל עסק או חנות, ספק שירותים או מוצרים, קבלן פרטי, ועוד.

 תחום זה מסדיר את התנהלות בעל העסק מול עובדיו, מול ספקים, מול לקוחות ומזמינים וכיוצא בזאת. קרא עוד>>