תמ"א 38 ופינוי בינוי

תחום זה הינו תחום הכולל את חיזוק והוספת קומות לבניין, או הריסת הבניין והקמתו מחדש, באמצעות תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38).

 מטרת תוכנית זו הינה חיזוק הבניינים בפני רעידות אדמה, אך מה שפרסם תוכנית זו הינו הענקת תמריץ לבעלי הדירות לבצע את החיזוק על ידי הענקת זכויות בניה וזכויות נוספות, אשר גורמות לכך שכל דייר יקבל הטבה ניכרת על מנת לבצע את התוכנית, כגון דירה חליפית חדשה, תוספת שטח לדירה הקיימת, תוספת מחסן וחניה, ועוד.

 תוכנית זו ניתנת ליישום בדרכים שונות, כגון הוספת קומות ללא הריסת הבניין או הריסת הבניין ובנייתו מחדש.