מכר ורכישת דירה
מכירת דירה או רכישת דירה הינה עסקה נפוצה, אך יחד עם זאת נחשבת לעסקה הגדולה ביותר או בין הגדולות שמבצע המוכר או הרוכש בימי חייו.

מכירת או רכישת דירה דורשת עריכת בדיקות שונות כגון בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו"), במינהל מקרקעי ישראל, בחברה המשכנת, ברשות המקומית וכיוצא בזאת, כל מקרה על פי נסיבותיו.