העברה ללא תמורה ומתנה

המדובר בהעברת דירה או נכס מקרקעין אחר ללא תמורה ובמתנה מאדם אחר למשנהו.

 עסקה זו דורשת את בדיקת מצבם של שני הצדדים (מעניק הנכס ומקבל הנכס), שכן להענקת נכס מקרקעין בצורה כזו ישנן הגבלות שונות על פי חוק לרבות על פי חוק מיסוי מקרקעין.