מכר ורכישת מגרש

מכירת מגרש או רכישת מגרש נעשית לעיתים לצורך הקמה עתידית של בית או מבנה אחר על המגרש ולעיתים לצרכים אחרים.

 מכירת או רכישת מגרש דורשת עריכת בדיקות שונות כגון בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו"), במינהל מקרקעי ישראל, בחברה המשכנת, ברשות המקומית וכיוצא בזאת, כל מקרה על פי נסיבותיו.

 לעסקה כזו בדרך כלל מורכבות גבוהה, שכן יש לבדוק גם את ייעודו של המגרש וזכויות הבניה המותרות בו.