כאמור, עריכת חוזה בין צדדים נועד להסדיר פעילות או עניין משותף בינהם.

כך למשל, חוזים נפוצים הם: חוזה להקמת עסק או חוזה לכניסת שותף, חוזה העסקת עובדים ומנהלים, חוזה למכירת נכס (שאינו מקרקעין-המוסדר בנושא נפרד), חוזה יזמות, חוזה זכיינות, חוזה קבלן – מזמין וביצוע עבודות, חוזה ספק-מזמין, חוזה מכירת נכס או חוזה השכרת נכס (שאינו מקרקעין-המוסדר בנפרד), חוזה הלוואה ועוד.