מה קורה כאשר תלמיד נפגע בשטח בית הספר? מה קורה כאשר תלמיד נפגע מחוץ לשטח בית הספר ומחוץ לשעות הלימודים? האם הוא זכאי לפיצויים?

כפי שיפורט להלן, תלמיד שייפגע, גם במסגרת שעות הלימודים וגם מחוץ לשעות הלימודים, גם בשטח בית הספר וגם מחוצה לו, ובמשך 24 שעות, יהא זכאי בכפוף לאמור להלן, לקבל פיצויים מכוח פוליסת תאונות אישיות.

התלמיד יהא זכאי לקבלת פיצויים גם אם בית הספר יטען שהוא אינו אחראי לפגיעה.

יצויין עוד, כי התלמיד יכול להגיש במקביל תביעת רשלנות נגד בית הספר או האחראים לתאונה, מבלי שזכויותיו לקבל פיצוים מהפוליסה ייפגעו.

מאמר זה יסקור בקצרה מיהם הזכאים לפיצויים אלה.

מהם התנאים לקבלת פיצויים?

התנאים לקבלת פיצויים במסגרת פוליסת תאונות אישיות לתלמידים הינם עקרונית אלה:

א. כי המדובר בתלמיד הרשום לאחד ממוסדות החינוך הנתונים לפיקוח המדינה, כולל גנים ופעוטונים.

ב. כי התלמיד נפגע מתאונה שהינה אירוע פיזי, חיצוני, כלוי לעין, בלתי צפוי והגורם להיזק גופני.

ג. כי לתלמיד נגרמה נכות חלקית או מלאה, קבועה או זמנית, או חלילה מוות.

מהם הסכומים שניתן לקבל במסגרת הפוליסה?

יצויין, כי סכומים אלה הינם במקרים רבים רק חלק מנזקי הנפגע, ולפיכך מומלץ לשקול במקביל הגשת תביעת רשלנות.

כך, במסגרת תביעת רשלנות כנגד האחראים, שניתן להגישה ללא קשר לתביעה על בסיס הפוליסה, אין התלמיד מוגבל בסכומי הפיצויים, והתלמיד זכאי לדרוש מאות אלפי ש"ח ואף מיליוני ש"ח, בהתאם לנזקיו ונכותו, בנוסף לסכום שקיבל במסגרת הפוליסה.

יחד עם זאת, מאחר ומאמר זה עוסק רק בתאונות תלמידים על פי הפוליסה, נפרט סכומים אלה בלבד.

במקרה של מוות – הסכום המשתלם בעד פטירה עומד על סך של 137,000 ש"ח.

במקרה של נכות מלאה וקבועה – הסכום המשתלם בעד נכות מלאה קבועה הינו 365,000 ש"ח.

במקרים חמורים – יוגדל סכום הפיצויים ויגיע עד לסכום של 548,000 ש"ח.

במקרה של נכות זמנית מלאה – הסכום המשתלם בעד נכות מלאה זמנית הינו תשלום יומי השווה לסך של 85 ש"ח לכל יום, למשך עד שלושה חודשים, החל מהיום השישי, בתנאי שלנפגע נכות זמנית מלאה במשך 21 יום לפחות.

סכומים אלה צמודים למדד ותלויים בפוליסה הרלוונטית (משתנים למעלה ולמטה).

האם גם הורים או בני משפחה של התלמיד זכאים לפיצויים במסגרת פוליסת תאונות אישיות לתלמידים?

כן, במקרה של הורה או בן משפחה של התלמיד המשתתף ללא שכר בפעילות של המוסד החינוכי, כגון מלווה בטיולים, אירועים וכיוצא בזאת.

האם גם חברי ועד ארגון הורים זכאים לפיצויים במסגרת פוליסת תאונות אישיות לתלמידים?

כן, במקרה שאותו נפגע נבחר לשמש כחבר ועד ארגון הורים, ואשר נפגע במהלך השתתפותו בפעילות הקשורה לארגון.

מתי אין זכאות לתלמידים לתבוע על פי הפוליסה?

במקרים שלהלן, לא חלה הפוליסה:

א. תאונות דרכים בארץ ובחו"ל.

ב. מלחמה, מעשי חבלה וטרור, מעשה איבה וכיוצא בזאת.

ג. במהלך פעילות צבאית סדירה.

ד. תאונת עבודה.

ה. רשלנות רפואית.

ו. מחלה, למעט מחלה הנובעת מתאונה המכוסה על ידי הפוליסה.

ז. תלמיד מעל גיל 45 שנים.

האם ניתן לתבוע במקביל גם את האחראים לתאונה?

כן. ניתן להגיש במקביל תביעת רשלנות כנגד האחרים לתאונה, ככל שישנם (למשל: בית הספר, משרד החינוך, תלמיד אחר, בעל חברת טיולים וכיוצא בזאת).

במקרה כזה ניתן לתבוע סכום פיצויים נוסף ללא הגבלה בסכום הנתבע, כפי שהוסבר קודם.

הערה: האמור לעיל מהווה הנחיה עקרונית בלבד, ועל מנת לקבל ייעוץ משפטי מתאים יש לפנות לעורך דין על מנת לבדוק את העובדות והנסיבות לעומקם.