מקרקעין

תחום המקרקעין כולל מכירה ורכישה של דירות מגורים ומגרשים, העברה ללא תמורה, תמ"א 38 ופינוי ובינוי, ליקויי בנייה, מס שבח, מס רכישה, ועוד.

במסגרת תחום זה נכללים פעילויות כגון עריכת חוזה מכר למכירת או רכישת נכס מקרקעין לרבות דירה או מגרש, ייצוג רוכש מול קבלן, טיפול בהעברה ללא תמורה ומתנה בין קרובי משפחה, שותפות במקרקעין או פירוק שותפות במקרקעין, תביעות דיירים, טיפול בפרוייקטים במסגרת תמ"א 38,  וכיוצא בזאת.

מכר ורכישת דירה  | מכר ורכישת מגרש | העברה ללא תמורה ומתנה | שותפות במקרקעין | פרוייקט תמ"א 38 ופינוי בינוי

מכר ורכישת דירה
מכירת דירה או רכישת דירה הינה עסקה נפוצה, אך יחד עם זאת נחשבת לעסקה הגדולה ביותר או בין הגדולות שמבצע המוכר או הרוכש בימי חייו.

מכירת או רכישת דירה דורשת עריכת בדיקות שונות כגון בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו"), במינהל מקרקעי ישראל, בחברה המשכנת, ברשות המקומית וכיוצא בזאת, כל מקרה על פי נסיבותיו. קרא עוד>>

 

מכר ורכישת מגרש

מכירת מגרש או רכישת מגרש נעשית לעיתים לצורך הקמה עתידית של בית או מבנה אחר על המגרש ולעיתים לצרכים אחרים.

 מכירת או רכישת מגרש דורשת עריכת בדיקות שונות כגון בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו"), במינהל מקרקעי ישראל, בחברה המשכנת, ברשות המקומית וכיוצא בזאת, כל מקרה על פי נסיבותיו.

 לעסקה כזו בדרך כלל מורכבות גבוהה, שכן יש לבדוק גם את ייעודו של המגרש וזכויות הבניה המותרות בו.   קרא עוד>>

העברה ללא תמורה ומתנה

המדובר בהעברת דירה או נכס מקרקעין אחר ללא תמורה ובמתנה מאדם אחר למשנהו.

 עסקה זו דורשת את בדיקת מצבם של שני הצדדים (מעניק הנכס ומקבל הנכס), שכן להענקת נכס מקרקעין בצורה כזו ישנן הגבלות שונות על פי חוק לרבות על פי חוק מיסוי מקרקעין.  קרא עוד>>

שותפות במקרקעין

עניינו של תחום זה הינו בשותפות של מספר בני אדם בחלקת מקרקעין, דירה, מגרש וכיוצא בזאת.

החוק מסדיר את ההתנהלות בין השותפים באותו חלקה.

כמו כן, קיימים דינים שונים החלים כאשר אחד או יותר מן השותפים מבקש לפרק את השותפות, כך למשל לצורך מכירת המקרקעין, חלוקת השטח בין הצדדים באמצעות מודד, רישום דירות או חלק מן הדירה על שם כל אחד מן הצדדים, ועוד. קרא עוד>>

תמ"א 38 ופינוי בינוי

תחום זה הינו תחום הכולל את חיזוק והוספת קומות לבניין, או הריסת הבניין והקמתו מחדש, באמצעות תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38).

 מטרת תוכנית זו הינה חיזוק הבניינים בפני רעידות אדמה, אך מה שפרסם תוכנית זו הינו הענקת תמריץ לבעלי הדירות לבצע את החיזוק על ידי הענקת זכויות בניה וזכויות נוספות, אשר גורמות לכך שכל דייר יקבל הטבה ניכרת על מנת לבצע את התוכנית, כגון דירה חליפית חדשה, תוספת שטח לדירה הקיימת, תוספת מחסן וחניה, ועוד.

 תוכנית זו ניתנת ליישום בדרכים שונות, כגון הוספת קומות ללא הריסת הבניין או הריסת הבניין ובנייתו מחדש.  קרא עוד>>