מה קורה כאשר תלמיד נפגע בשטח בית הספר? מה קורה כאשר תלמיד נפגע מחוץ לשטח בית הספר ומחוץ לשעות הלימודים? האם הוא זכאי לפיצויים? כפי שיפורט להלן, תלמיד שייפגע, גם במסגרת שעות הלימודים וגם מחוץ לשעות הלימודים, גם בשטח בית הספר וגם מחוצה לו, ובמשך 24 שעות, יהא זכאי בכפוף לאמור להלן, לקבל פיצויים מכוח.. read more →