1.מהי תאונת דרכים?

ההגדרה הבסיסית קובעת, כי תאונת דרכים הינה מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.
בשפה פשוטה, תאונת דרכים הינה תאונה הנגרמת על ידי כלי רכב אשר בעת התאונה שימש למטרת תחבורה.
יחד עם זאת יצויין, כי להגדרה בסיסית זו תוספות וחריגים שונים בחוק ובפסיקה.

2.האם תאונה עם רכבת או טרקטור נחשבת כתאונת דרכים?

כן.

3.נהגתי ברכב שאינו שלי וקרתה תאונה. האם אני מבוטח? האם אתבע את חברת הביטוח שלי או של בעל הרכב?

במקרה כזה עליך לתבוע את חברת הביטוח של בעל הרכב עליו נהגת.

4.נהגתי ברכב ורכב אחר פגע בי כתוצאה מחוסר תשומת לב או רשלנות שלו ונגרמו לי פגיעות פיזיות. האם אני צריך לתבוע את חברת הביטוח שלו או שלי?

עליך לתבוע את חברת הביטוח שלך.
יש לזכור כי בפגיעות גוף בכל הנוגע לתאונות דרכים, אין חשיבות באשר לאשם בתאונה.

5.הייתי מעורב בתאונת שרשרת ונגרמו לי נזקי גוף. את מי עלי לתבוע?

על כל נהג שנגרם לו נזק גוף לתבוע את חברת הביטוח של הרכב בו נהג.
על כל נוסע שנגרם לו נזק גוף לתבוע את חברת הביטוח של הרכב בו נסע.

6.נפגעתי בתור הולך רגל או רוכב אופניים. את מי עליי לתבוע?

את חברת הביטוח של הרכב הפוגע.

7.מה קורה במקרים של תאונת "פגע וברח", כלומר מה עלי לעשות כאשר נפגעתי כהולך רגל או רוכב אופניים, אך הנהג שפגע בי נמלט ואין לי פרטים עליו?

במקרים כאלה יהיה עליך לתבוע את "קרנית", אשר היא תאגיד שהוקם על פי חוק על מנת לטפל במקרים מיוחדים כגון אלה.
יחד עם זאת, עליך לדעת, כי "קרנית" תדרוש הוכחה מסוימת לכך כי אכן התרחשה תאונת דרכים ולא למשל כי נפלת או נפצעת באופן עצמאי.
לפיכך יש כמובן לדאוג לדווח למשטרה ולעדכן אותם כי המדובר בתאונת "פגע וברח" ולדאוג לעקוב אחר דו"ח בוחן התאונות.
יש לנסות ולהשיג עדים לאירוע, ככל שהיו.
יש לשמור על עדויות מהתאונה, כגון בגדים שנקרעו, חפצים שניזוקו, אופניים שנפגעו וכיוצא בזאת.

8.נהגתי ברכב בו היו מספר נוסעים מלבדי וקרתה תאונת דרכים.  האם הנוסעים ברכב תובעים את חברת הביטוח שלי?

כן.

9.אילו פיצויים והוצאות ניתן לתבוע במסגרת החוק?

במסגרת החוק ניתן לתבוע החזרי הוצאות שונות, בעבר ובעתיד, כגון הוצאות רפואיות, הוצאות אישפוז, הוצאות נסיעות ועוד.
כמו כן, ניתן לתבוע הפסדי שכר בעבר ואובדן כושר השתכרות לעתיד.
ניתן לתבוע אף הוצאות עתידיות בגין עזרה בבית לה יזדקק הנפגע.
כמו כן, ניתן לתבוע פיצויים בגין נזק שאינו ממון (כאב וסבל או  "עגמת נפש").

10.עקב התאונה, עזבה אשתי את עבודתה ועזרה לי בבית, מאחר ולא יכלתי לתפקד באופן עצמאי. האם אוכל לקבל החזר הוצאות בגין כך?

עקרונית כן. יש להבדיל בין עזרה משפחתית "רגילה" במסגרתה עוזר בן משפחה לבן משפחה אחר שנפגע ואין מקבלים החזר הוצאות או פיצויים בגין כך, ומנגד במידה והעזרה חורגת מעזרה רגילה, כגון עזיבת העבודה על מנת לטפל בנפגע, השקעת שעות רבות וכיוצא בזאת, תזכה את הנפגע בפיצוי הולם בגין כך.

11.נפגעתי בתאונת דרכים, אך אינני חושב שנגרמה לי נכות או פגיעה לטווח ארוך. האם אני זכאי לפיצוי בגין התאונה?

עקרונית כן. פיצויים לנפגעי תאונת דרכים אינם מותנים בנכות דווקא.
חלק מהפיצויים אינם תלויים בקיומה של נכות כמו החזר הוצאות, הפסדי שכר וכיוצא בזאת.
כמו כן, ניתן לתבוע חלק מהסכום המקסימלי בגין נזק שאינו נזק ממון (כאב וסבל, עגמת נפש).

12.בעלי נפגע בתאונת דרכים באופן קשה ונזקק לטיפול בבית וכמובן שהוא אינו עובד. גם אני אינני עובדת, והמצב בבית קשה מאוד מבחינה כלכלית ואיננו יכולים לשלם עבור מטפלת לבעלי ונקלענו לקשיים לפרנס את עצמנו ואת ילדינו. מה ניתן לעשות?

לבעייה כזו ודומות לה קיים פתרון בחוק והוא נקרא "תשלום תכוף".
כלומר, במקרים דחופים כאלה, חברת הביטוח מקדימה את תשלום הפיצויים ומשלמת חלק ממנו לנפגע על חשבון הפיצויים הסופיים.
לצורך קבלת מקדמה זו, יש לפנות בדרישה מפורטת לחברת הביטוח על פי הטפסים הקיימים בחוק.
במידה וחברת הביטוח מסרבת או לא נענית לדרישה זו להקדים את התשלומים, ניתן לפנות לבית המשפט.
סכום המקדמה יקוזז כמובן מסכום הפיצויים הסופי.

13.אם כך, מה מונע אדם לגרום לתאונה במתכוון על מנת לקבל פיצויים?

החוק קובע, כי אדם שגרם לתאונת דרכים במתכוון לא יהיה זכאי לפיצויים על פי החוק.

14.נהגתי ברכב של חבר וגרמתי לתאונה. מאוחר יותר התברר כי אין לחבר ביטוח תקף על הרכב. האם אהיה זכאי לפיצויים?

במידה ונהגת ברכב ברשותו של החבר, ולא ידעת על אי קיום הביטוח ולא היה סביר שתדע על כך בנסיבות העניין, תוכל לתבוע פיצויים מאת "קרנית".
יחד עם זאת, עליך לדעת כי במקרים מסוימים עלול בית המשפט לקבוע כי היה עליך לדעת (או לשאול) את החבר אודות קיום ביטוח ולכם תשלל זכאותך לפיצויים.

15.כיצד עלי לתבוע את הפיצויים המגיעים לי?

הפרקטיקה הינה לפנות תחילה באמצעות מכתבי דרישה אל חברת הביטוח.
אל מכתב הדרישה יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, ובינהם מסמכים רפואיים, אישור משטרה, תלושי משכורת במידת הצורך ועוד.
כמובן שישנה חשיבות לדרך בה נאמדים הנזקים במכתב, על מנת שלא "לפספס" נזקים מסוימים, שאחר כך לא ניתן היה לתבוע אותם.
לאחר בדיקות שעורכות חברות הביטוח, תציע חברת הביטוח הצעה או תדחה את הדרישה.
במידה ודרישת הנפגע נדחית, או שמוצעת הצעה נמוכה מדי, ניתן לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה מתאימה.

16.מה עלי לצרף לכתב התביעה?

לכתב התביעה יש לצרף מסמכים רלוונטיים לקרות התאונה, ובין היתר אישור משטרה ולעיתים מסמכים רפואיים.
במידה ונטען כי לנפגע נגרמה נכות, יש לצרף בקשה למינוי מומחים רפואיים ולצרף אליה מסמכים רפואיים וטופס ויתור על סוגיות רפואית.

17.האם ניתן לבצע הליך התכתובת והתביעה מול חברת הביטוח באופן עצמאי ללא עורך דין?

כן. כמו בכל תחום משפטי כמעט, ניתן לבצע הליך זה ללא עזרת עורך דין, גם את הליך התכתובת וגם את הליך התביעה.
יחד עם זאת, צריך להבין כי במקרים רבים, וודאי במקרים מורכבים, יש חשיבות רבה לטיפול מקצועי, שכן בלעדי ייעוץ מקצועי הנפגע אינו יודע לעיתים פיצויים והוצאות שונות המגיעות לו, או בדיקת נכויות מסוימות הקיימות לו, או תביעה להוצאות עתידיות מסוימות למשל.
כך, עלול האדם שאינו מקצועי להיות מוחתם בסוף ההליך על טופס ויתור כלפי חברת הביטוח במסגרתו הוא נדרש להצהיר כי אין לו תביעות נוספות, ומאוחר יותר לגלות כי לא תבע הוצאות או תשלומים נוספים המגיעים לו, אך הדבר יהיה מאוחר מדי.
כמו כן, יש לזכור כי שכר טרחתו של עורך הדין במסגרת התביעה משולם על ידי חברות הביטוח ולא על ידי הנפגע עצמו.

18.הגשתי תביעה לבית המשפט בעניין תאונת דרכים בה הייתי מעורב. כיצד תקבע דרגת הנכות שלי?

דרגת הנכות תקבע על ידי מומחה שימנה בית המשפט, וזאת בהתאם לסוג הפגיעה ולמסמכים הרפואיים המצויים בידך.
לא בכל מקרה ימנה בית המשפוט מומחה רפואי, אלא רק במקרים שהדבר מתבקש לאור המסמכים הרפואיים.

19. את מי עליי לתבוע כאשר הייתי מעורב בתאונת דרכים בדרך לעבודה?

במקרה כזה עליך להגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה וכנגד חברת הביטוח של הרכב בגין תאונת דרכים.

20.הגשתי תביעה למוסד לביטוח לאומי עקב תאונת דרכים שהייתי מעורב בה ושהוכרה גם כתאונת עבודה ונקבעה לי דרגת נכות נמוכה יחסית. כעת אני מגיש תביעה בבית המשפט כנגד חברת הביטוח. האם אוכל לבקש מינוי מומחה שייקבע לי את דרגת הנכות מחדש?

עקרונית, דרגת הנכות שנקבעה לך במסגרת תאונת העבודה במוסד לביטוח לאומי תשמש גם כדרגת נכות לצורך תביעתך את חברת הביטוח בבית המשפט.
יחד עם זאת, במקרים מסוימים וחריגים ניתן לבקש מומחה נוסף.