נזיקין וביטוח

תחום זה כולל תביעות וזכויות לקבלת פיצויים בגין נזק שנגרם לנפגע, גופני או אחר.
הנושאים העיקריים בתחום זה הינם תאונות  הדרכים, תאונות עבודה וביטוח לאומי, רשלנות מעסיק, רשלנות רפואית, תביעות בגין פוליסות ביטוח (נכות מעבודה, אבדן כושר עבודה, תאונות אישיות), תאונות תלמידים, תאונות ספורט ועוד.

תאונות דרכים | תאונות עבודה וביטוח לאומי | רשלנות מעסיק | רשלנות רפואית | תביעות ביטוח | תאונות תלמידים

תאונות דרכים
ההגדרה החוקית הבסיסית קובעת, כי תאונת דרכים הינה מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.
בשפה פשוטה, תאונת דרכים הינה תאונה הנגרמת על ידי כלי רכב אשר בעת התאונה שימש למטרת תחבורה. קרא עוד >>

תאונות עבודה וביטוח לאומי
תאונת עבודה הינה תאונה שארעה לעובד תוך כדי עבודה ועקב העבודה, ואשר בגינה קמה לעובד זכות לתבוע את המוסד לביטוח לאומי, בדרישה לקבלת דמי פגיעה מעבודה וקצבת נכות. קרא עוד >>

רשלנות מעסיק
תחום זה מתייחס לנזקים שנגרמים לעובד עקב רשלנות של המעסיק, ואשר בגין כך תובע העובד את המעביד ואת חברת הביטוח שלו, בדרישה לקבלת פיצויים בגין פגיעה בכושר השתכרותו, עגמת נפש ועוד.

רשלנות רפואית
תחום זה מתייחס לנזקים הנגרמים הליך או שירות רפואי רשלני, בגינה זכאי הנפגע לפיצוי. כך בין היתר מתייחס תחום זה להולדה בעוולה, אי איבחון מחלה במועד, טיפול שגוי ועוד.

תביעות ביטוח
תחום זה מתייחס לתביעות נגד חברת ביטוח בגין פוליסות הקיימות למנפגע ושבגינן הוא זכאי לתגמולי ביטוח, כגון פוליסה לתאונות אישיות, נכות מעבודה, אובדן כושר השתכרות ועוד.

תאונות תלמידים
תחום זה מתייחס לפגיעה שנפגע תלמיד בבית הספר או מחוץ לבית הספר. הזכות לפיצוי חלה  גם לפגיעה במסגרת שעות הלימודים וגם מחוץ לשעות הלימודים, גם בשטח בית הספר וגם מחוצה לו, ובמשך 24 שעות מכוח פוליסת תאונות אישיות. קרא עוד >>